Korte Lakenstraat 22  2011 ZD  Haarlem   |    023 - 53 18 517    |    info@schermerhorn.nl    |

Disclaimer

- Gebruik van de website www.schermerhorn.nl
De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. U kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan u getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen.

Willem Schermerhorn probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhouds- werkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op www.schermerhorn.nl worden gepubliceerd.

- Intellectueel eigendom
De getoonde informatie op deze website behoort toe aan Willem Schermerhorn gevestigd te Haarlem. U kunt gratis gebruik maken van deze informatie zolang u deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Willem Schermerhorn. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

-Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.